Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลังที่ พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลัง ที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชาแปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส)เนื่องจากมีหลา
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 245 บทความ Last | Most View
กรรมเก่า โดย พระชยสาโรภิกขุ
ที่มา : เพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives กรรมเก่านี้ไม่มีพิธีกรรมที่ไหนที่จะลบล้างได้ แต่สิ่งที่จะคอยละลายกรรมเก่านั้น ก็คือการต้อนรับด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ที่รู้เท่าทัน ที่รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้ว่าสิ่งที่กำลังปราก
"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพร ให้ยึดมั่นใน พระรัตนตรัย-ความดี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพรให้กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ากราบสักการะ แสดงมุทิตาแด่สมเด็จพระสังฆราช ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 60 ดังนี้ ขอบใจคนที่มาแส
จงดูอยู่ในปัจจุบัน โดย หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย
ที่มา : เพจไม้ ขีด จงดูอยู่ในปัจจุบัน ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ วันนี้ ภพนี้ ชาตินี้ เมื่อเฮาเห็นในปัจจุบันนี้แล้ว อนาคตไม่ต้องไปรู้กับมัน มันก็เทียบกันได้หมด อดีตกับอนาคตกับปัจจุบัน มันเป็นอันเดียวกัน คือ มันเป็นสภาพอันเดีย