Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์
การกวนข้าวสำมะปิ หรือ ข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่จะทำในงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ข้าวสำมะปิ หรือข้าวทิพย์ ในพุทธประวัติเรียกว่า ข้าวมธุปายาส เป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรี
Contents of the week
266
Contents
11
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
บทความ
ผลการค้นหา 266 บทความ Last | Most View
คำพ่อสอน : ว่าเด้วยเรื่องการข่มใจไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี
ที่มา : ธรรมะพระปากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ในการดำเนินชีวิตของเรา ... เราต้องข่มใจ ไม่กระทำสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่าง ที่รู้สึกว่า ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่น ที่จะกระทำ
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุณ โดย พระไพศาล วิสาโล
ภาพ : เฟซบุ๊กคุณ Tippawan Arunchai ในชีวิตนี้ สิ่งใด...ที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ สิ่งนั้น...กำลังสอนให้คุณรู้จักปล่อยวาง - ธรรมะโดย พระไพศาล วิสาโล
เกร็ดธรรมน่ารู้ : พระราชปุจฉา วิสัชนาธรรม และวิธีภาวนา ของในหลวง ร.9 กับหลวงพ่อเกษม เขมโก
บันทึกพระราชปุจฉาสนทนาธรรม บันทึกโดย พระครูปลัดจันทร์ กตปุญโญ ณ วัดคะตึกเชียงมั่น ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง