Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
แง่คิดเลี้ยงดูลูก - ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ อย่างไรจึงเจริญทั้งสองฝ่าย สรุปธรรมจากเทศนาคำสอนของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
คำสอนของพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ่อ-แม่-ลูก ท่านโปรดจำอาตมาไว้ คนแก่ว้าเหว่ ปู่ย่าตายายที่แก่แล้ว ว้าเหว่ตลอดชาติ ลูกไม่มาหา หลานไม่มาสู่ พ่อแม่ก็หมดกำลังใจ พอเห็นลูกมาหา หลาน
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 240 บทความ Last | Most View
เกร็ดพุทธประวัติ ช่วง พระเจ้าสุทโธทนะทูลลาไปนิพพาน
พระเจ้าสุทโธทนะทูลลาไปนิพพาน โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นปีที่ ๙ ในปีนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาว่าพระพุทธบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระบาทท้าวเธอเป็นผู้มีพระคุ
"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
หนทางดับไฟร้อน พายุโกรธในใจตน ยามโดนนินทาว่าร้าย
ต้นเหตุของเสียงทำให้เราโกรธ ให้ไกลคงไปห้ามการกระทำของเขาให้เขาหยุดไม่ได้ เพราะเหตุบังเอิญไม่มีในโลก ทุกอย่างล้วนเกิดแต่กรรม แต่เรามีวิธีวางใจให้ถูกต้องได้