Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลังที่ พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลัง ที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชาแปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส)เนื่องจากมีหลา
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 245 บทความ Last | Most View
สมเด็จพระวันรัต พระเถระกับภาระหน้าที่พิเศษ ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อ สมเด็จพระวันรัต พระเถระที่หาได้ยากในยุคนี้
ก่อนสอนผู้อื่น
การสอนให้คนอื่นทำนั้น เป็นเรื่องง่าย แต่การทำเองเป็นเรื่องยาก
หน้าที่ โดย ท่าน ป.อ. ปยุตโต
หน้าที่ โดย ท่าน ป.อ. ปยุตโต เราไม่มีหน้าที่ทุกข์ แต่เรามีหน้าที่ ... รู้จักทุกข์ ธรรมะโดย ท่านป.อ. ปยุตโต