Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 235 บทความ Last | Most View
เรื่องของความดี โดย หลวงปู่ขาว
ธรรมะว่าด้วย เรื่องของความดี โดย หลวงปู่ขาว
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระราหุล ทำใจเหมือน ดิน น้ำ ลม ไฟ
คำสอนอันทรงคุณค่า ของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้พระราหุล ทำใจเหมือนดินน้ำไฟลม
เศษวิบากกรรม ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าสมณโคดม ก็ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ว่าด้วยเรื่อง เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าสมณโคดม ที่แม้จะทรงเป็นพระพุทธเจ้า ก็ยังทรงหลีกเลี่ยงไม่เผชิญไม่ได้