Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 235 บทความ Last | Most View
ปล่อยวาง : ศิลปะหลักการคิดให้ชีวิตมีสุข มีกำลังใจไม่เครียด ให้อภัย และเดินต่อไป
เชื่อหรือไม่ว่า ทุกข์สมัยนี้กับทุกข์สมัยก่อนเหมือนกัน แต่ถูกอธิบายด้วยความหมายที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง เมื่อทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุม ก็ลองปรับใจตัวเองให้วางลง
เรื่องของ พระนางมาคันทิยา : พุทธวิธีชนะคนไม่มีศีลที่มาด่าทอต่อว่า
เรื่องราวสมัยพุทธกาล เมือมีหญิงจ้างคนมาด่าว่าพระพุทธเจ้า ทรงเมตตาสอนพุทธวิธีเอาชนะคนเหล่านี้ ช้างศึกเข้าสู่สงคราม ต้องอดทนต่อลูกศรที่ยิงมา เกิดเป็นคน ต้องสู้ทน ต่อคำด่า แม้ทำดี ทำบ้าถูกด่าหมด ทำซื่อๆ ก็ถูกด่า ว่าไม่คดทำเลี้ยวลด ก็ถูกด่า ว่าไม่ตรง
ธรรมะปริศนาจากพระพุทธรูป
ธรรมะปริศนาจากพระพุทธรูป คงไม่มีใครไม่เคยเห็นพระพุทธรูป แต่คงจะมีน้อยคนที่รู้ว่าลักษณะของพระพุทธรูปที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนั้นแฝงข้อคิดอันประเสริฐสุดในชีวิตเอาไว้ ถึง 5 ประการ... 1. พระเศียรแหลม ทำไมพระพุทธรูปจึงมีพระเศียรแหลม ในเมื่อพระพุทธเจ้าทร