Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
อานาปานสติ โดยพระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) แปลจาก Now is the Knowing
อานาปานสติ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมห
Contents of the week
236
Contents
10
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
บทความ
ผลการค้นหา 236 บทความ Last | Most View
ของฝากนักเดินทาง พระราชภาวนาวิกรม ( เลี่ยม ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
ของฝากนักเดินทาง พระราชภาวนาวิกรม ( เลี่ยม ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ..ปัญญาในทางพุทธศาสนา ก็คือ ปัญญาที่ถอนตน ออกมาจากสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง.. โดยการทำลายอุปาทาน ทั้งปวงไปเสียหมดสิ้น ความยึดติดทั้งหลาย ทั้งปวงนั้น..เป็นเหมือนกับ เชือกที่ผูกมัดล่
สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพรปีใหม่ 2561
ภาพ : เพจ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช #ทรงประทานพรปีใหม่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม
สมเด็จพระวันรัต พระเถระกับภาระหน้าที่พิเศษ ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อ สมเด็จพระวันรัต พระเถระที่หาได้ยากในยุคนี้