Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลังที่ พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลัง ที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชาแปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส)เนื่องจากมีหลา
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 245 บทความ Last | Most View
วันบูรพาจารย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์ -- วันประชุมเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่มั่น
วันที่ ๓๑ มกราคมเป็น วันบูรพาจารย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์ คือ วันคล้ายวันประชุมเพลิงสรีระสังขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร พระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกัมมัฏฐาน ครบ ๖๘ ปี ทุก ๆ วันที่ ๓๑ มกราคมนี้คณะพระกัมมัฏฐานจะมารวมรำลึกอาจาริยบูชาคุณท่านพระอาจารย์มั่น
"ปล่อย" แง่คิด คติธรรมยามเจอนินทา ดูถูก ว่าร้าย
"ปล่อย" แง่คิด คติธรรมยามเจอปัญหาโลกธรรม 8 เช่น นินทา ดูถูก ว่าร้าย