Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
อานาปานสติ โดยพระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) แปลจาก Now is the Knowing
อานาปานสติ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมห
Contents of the week
236
Contents
10
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
บทความ
ผลการค้นหา 236 บทความ Last | Most View
พุทธวจน - อย่าใส่ใจคำพูดของคนที่จ้องจะใส่ร้าย
พุทธวจน - อย่าใส่ใจคำพูดของคนที่จ้องจะใส่ร้าย
แค่ปรับมุมมอง โดย หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
ธรรมะเพื่อการปรับมุมมองต่อผู้อื่น ให้อยู่อย่างเป็นสุข
"พระพุทธเจ้า - พระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของโลก" กับธรรมลีลาในการถ่ายทอดธรรม
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับคำยกย่องว่า ท่านคือพระบรมครู ของมนุษย์โลกและเทวโลก เหตุด้วยท่านสร้างบารมีมาเป็นอสงไขย ลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วย ค้นคว้าวิชาพ้นทุกข์ แบบชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน