Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ภาษา

ภาษาอังกฤษ

Editor's Picks
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นวันเลือกตั้งแล้ว เราคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้กำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า และในวันนี้เราจะมาพัฒนาตัวเองกันก่อนที่จะได้ไปเลือกตั้ง มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันเลย!
Contents of the week
715
Contents
26
Content creator
1
bongkot_jara
Blogger of the week
2
Sasipim J.
Blogger of the week
3
Tong_Anusorn
Blogger of the week
ภาษาอังกฤษ
ผลการค้นหา 78 บทความ Last | Most View
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นวันเลือกตั้งแล้ว เราคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้กำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า และในวันนี้เราจะมาพัฒนาตัวเองกันก่อนที่จะได้ไปเลือกตั้ง มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันเลย!
สรุปการใช้คำสันธานสำหรับเชื่อมความในภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษ คำสันธานสำหรับเชื่อมความ หรือ Coordinating conjunction ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความสอดคล้อง ขัดแย้งกัน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
การใช้ Should have + v.3 บอกว่า “ควรจะ....”, “น่าจะ...”
‘ว้า! เสียดายจัง เขาไปต่างประเทศแล้วล่ะ ฉันควรจะโทรไปหาเขาเร็วกว่านี้’ หรือ ‘น่าจะไปให้เร็วกว่านี้’ เคยมีอาการเสียดายกันบ้างไหมคะ เสียดายที่ไม่ได้ทำแบบนั้น น่าจะทำแบบนั้น ควรทำแบบนี้ ภาษาอังกฤษมีวิธีพูดอย่างไรนะ