Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Language > English
ภาษา

ภาษาอังกฤษ

Editor's Picks
สำนวนนี้มีที่มา - Under the weather
under the weather เป็นอีกสำนวนที่จะได้ยินกันบ่อยๆ ถ้าแปลตรงๆ อาจจะดูงงๆ ว่าทำไมถึงต้อง อยู่ภายใต้อากาศ ดังนั้นมาทำความรู้จักกับสำนวน under the weather เพื่อที่จะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันค่ะ
Contents of the week
25
Contents
7
Content creator
1
Sister_Dir~
Blogger of the week
2
Plook Creator
Blogger of the week
ภาษาอังกฤษ
ผลการค้นหา 25 บทความ Last | Most View
สำนวนนี้มีที่มา - Under the weather
under the weather เป็นอีกสำนวนที่จะได้ยินกันบ่อยๆ ถ้าแปลตรงๆ อาจจะดูงงๆ ว่าทำไมถึงต้อง อยู่ภายใต้อากาศ ดังนั้นมาทำความรู้จักกับสำนวน under the weather เพื่อที่จะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันค่ะ
ภาษาอังกฤษชวนอึ้ง! รู้หรือไม่? สิ่งเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
fork แปลว่า ส้อม, eyebrow แปลว่า คิ้ว ศัพท์พื้นฐานที่ใครก็รู้ แต่รู้หรือไม่ ปลายแหลมของซี่ส้อม หรือ บริเวณระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง เรียกว่าอะไร? และยังมีอีกหลายสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอ
เจาะเวลา Time of Day บอกแต่ละช่วงเวลาภาษาอังกฤษ
Morning (เช้า) Afternoon (เที่ยง) Evening (เย็น) และ Night (กลางคืน) ช่วงเวลาพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ถ้าจะบอกว่า เช้าตรู่ หัวค่ำ กลางดึก ล่ะเรียกว่าอย่างไร ตรงกับช่วงเวลาไหน มาเจาะเวลา Time of Day ในภาษาอังกฤษกันเถอะ