Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Language > English
ภาษา

ภาษาอังกฤษ

Contents of the week
67
Contents
8
Content creator
1
Plook Creator
Blogger of the week
2
NAVYMONDAYs
Blogger of the week
ภาษาอังกฤษ
ผลการค้นหา 67 บทความ Last | Most View
เคลียร์ชัด ๆ คำกริยาในภาษาอังกฤษ Dynamic verb และ Stative verb
คำกริยาในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Dynamic Verb (คำกริยาแสดงอาการ) และ Stative Verb (คำกริยาแสดงสภาวะ) คราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำกริยาทั้งสองประเภทกันให้กระจ่างชัดกันค่ะ
นัดหมายอย่างไรให้เข้าใจง่ายไม่กำกวม
สิ่งที่สำคัญของการนัดหมายคือต้องเข้าใจง่ายและชัดเจน เราจึงรวบรวมประโยคที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อการจำเพื่อนำไปใช้ อีกทั้งยังง่ายต่อผู้ฟังในการเข้าใจประโยคเหล่านี้ด้วย
Homographs คำพ้องรูปที่มีความหมายต่างกัน
คำพ้องรูป (Homographs) ในภาษาอังกฤษมีทั้งคำพ้องรูปที่มีความหมายตรงกันข้าม และคำพ้องรูปที่มีความหมายต่างกัน ครั้งนี้เราได้นำ Common Homographs บางส่วนซึ่งล้วนเป็นคำศัพท์ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายมานำเสนอกัน