Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home & Decor

ฮวงจุ้ย

Contents of the week
ฮวงจุ้ย
ผลการค้นหา 6 บทความ Last | Most View
จัดฮวงจุ้ยห้องนอนตามหลักพื้นฐาน เสริมพลังชีวิตให้อยู่ดีมีสุข
ห้องนอนคือห้องสำคัญ เพราะในวัน ๆ หนึ่งเราใช้เวลากับห้องนี้เทียบเป็น 1 ใน 3 ของชีวิต และห้องนอนยังเป็นหัวใจหลักในการจัดฮวงจุ้ยของบ้าน มาดูกันว่าการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนที่ดีเป็นอย่างไร ? ฮวงจุ้ยถือเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างบ้าน หรือการจัดห้องต่าง ๆ
หินหมุนฮวงจุ้ย พลังแห่งความดันน้ำ
เราคงเคยพบเห็นหินทรงกลมหนัก ๆ ที่หมุนบนแท่นโดยที่มีแรงจากน้ำดันขึ้นมา โดยทั่วไปใช้เพื่อผลทางฮวงจุ้ย ซึ่งการที่หินหมุนฮวงจุ้ยนี้สามารถหมุนได้ เป็นผลมาจากความดันน้ำ แต่จะมีหลักการอย่างไร ไปหาคำตอบกัน ภาพ : Ram Tiwari เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของฐานที่รอง
10 ของแก้เคล็ดเสริมดวงปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ดวงงานรุ่ง ความรักพุ่ง!
อยากให้งานรุ่ง ความรักพุ่งความสามารถอย่างเดียวอาจไม่พอ! เพื่อความสบายใจควรต้องมีตัวช่วย! ใครว่างมงาย เรื่องของฮวงจุ้ยจะว่าไปก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งรอบๆตัวที่ส่งผลกับอารมณ์และจิตใจของเรา การปรับเปลี่ยนตำแหน่งโต๊ะทำงาน รวมไปถึงการจัดวางต