Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับน้ำ

Posted By bongkot_jara | 09 ธ.ค. 62
6,337 Views

  Favorite

คำว่า “Water” หรือน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทั้งคน สัตว์และพืช แทบจะทุกชนิด ในชีวิตประจำวันเราคุ้นเคยกับการดื่มน้ำ ใช้น้ำชำระสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่ทราบหรือไม่ว่า น้ำที่เราดื่มเราใช้กันนั้น มีคำเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไปลองมาดูกันค่ะว่ามีคำอะไรบ้าง


Salt water

คำนี้ หมายถึง น้ำเกลือหรือน้ำเค็มก็ได้ แต่โดยมากมักหมายถึงน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทร เนื่องจากน้ำในมหาสมุทรเต็มไปด้วยเกลือและแร่ธาตุอื่น ๆ ส่วนน้ำเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลนั้น เราเรียกว่า Saline solution

Ex. The water in the ocean is all saltwater.
(น้ำในมหาสมุทรทั้งหมดเป็นน้ำเค็ม)


Fresh water

คำนี้เป็นน้ำที่ตรงกันข้ามกับน้ำเค็ม ก็คือ น้ำจืด เป็นน้ำที่ไม่มีเกลือเจือปน น้ำจืดเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแต่แหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติกลับมีอยู่น้อยมากหากเทียบกับน้ำเค็มหรือน้ำทะเล

Ex. We drained the pond and filled it with fresh water.
(เราปล่อยน้ำออกจากสระแล้วเติมน้ำจืดเข้าไป)


Brackish water

แปลว่า น้ำกร่อย คือน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำทะเลและน้ำจืด น้ำกร่อยจะอยู่ตามปลายแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะมีความเป็นกรดและด่างที่เหมาะสมสำหรับพืชและสัตว์บางชนิด เช่น ต้นโกงกาง กุ้งกุลาดำ

Ex. The Baltic Sea is the largest brackish water basin in the world.
(ทะเลบอลติดเป็นแหล่งน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก)


White water

คำนี้มีความหมายถึงน้ำในแม่น้ำลำธารที่ไหลอย่างเชี่ยวกรากผ่านโขดหินอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จนเกิดเป็นฟองคลื่นสีขาว คำนี้ยังใช้เรียกกิจกรรมผจญภัยทางน้ำแบบไม่เป็นทางการด้วย เช่น ล่องแก่ง (Rafting)

Ex. Have you ever been white water rafting?
(คุณเคยเล่นล่องแก่งไหม)


Gray water

คำนี้ หมายถึง น้ำที่ผ่านการใช้แล้ว เช่น น้ำล้างจาน น้ำซักผ้า

Ex. Water companies are testing recycling units which take grey water and clean it up sufficiently for flushing toilets.
(บริษัทน้ำ กำลังทดสอบน้ำที่ผ่านการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว มาทำความสะอาดให้เพียงพอกับการใช้ในการกดชักโครกในห้องน้ำ)


Running water

ใช้อธิบายถึงน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ หรือน้ำประปานั่นเอง คำนี้นอกจากจะมีความหมายตรงตัวแล้ว คำว่า Running water ยังมีความหมายถึงความสะดวกสบายของประเทศที่เจริญแล้ว เพียงแค่เปิดก๊อก น้ำสะอาดก็ไหลออกมาง่ายดาย ซึ่งตรงกันข้ามกับอีกหลายประเทศที่ยังมีความยากลำบากในการหาน้ำกินน้ำใช้ อีกทั้งน้ำที่ได้มาก็ยังไม่สะอาดนัก

Ex. Some of these older houses still don't have running water.
(บ้านเก่าเหล่านี้ บางหลังยังคงไม่มีน้ำประปาใช้)


Bottled water

คำนี้ คือ น้ำดื่มบรรจุขวดที่เราคุ้นเคยกันดี เป็นน้ำที่ผ่านกรรมวิธีการกรองและฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว

Ex. Only bottled water or boiled water should be used for drinking purposes.
(น้ำบรรจุขวดหรือน้ำต้มสุกเท่านั้นที่ควรใช้นำมาในการดื่ม)


Mineral water

คำนี้ คือ น้ำแร่ ใช้อธิบายถึงน้ำแร่ คือน้ำจืดที่มีแร่ธาตุบางอย่าง เช่น แมงกานีส สังกะสี ซัลเฟต ฟลูออไรด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่อาจมีรสชาติเล็กน้อยจากแร่ธาตุ

Ex. I would rather drink mineral water than tap water.
(ฉันชอบดื่มน้ำแร่มากกว่าน้ำเปล่า)


Sparkling water

คำนี้แปลตรงตัว จะแปลว่า น้ำที่มีประกาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความหมายถึงพวกน้ำหวานอัดลม (Soft drink) เช่น โค้ก เป๊บซี่ ส่วนทางยุโรปจะหมายถึง โซดา (Soda) หรือน้ำเปล่าที่นำไปอัดแก๊ส

Ex. Would you like still or sparkling water?
(คุณจะรับน้ำเปล่าหรือน้ำโซดา)


Flat water / Plain water/ Still water

คำนี้ใช้อธิบายถึงน้ำเปล่าที่ไม่มีคาร์บอนเนต (non-carbonated water) หรืออัดแก๊ส หมายถึงน้ำดื่มทั่วไป ไม่มีฟอง สี กลิ่น หรือรสชาติในบางประเทศที่นิยมดื่มน้ำโซดากันเป็นปกติ คำว่า Flat waterจึงมีความหมายเฉพาะลงไปอีกว่า หมายถึง น้ำโซดาที่ตั้งทิ้งไว้นานจนหมดความซ่าแล้ว ส่วน Still water แปลตามตัว คือ น้ำนิ่ง ถ้าเป็นแหล่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ ก็คือ น้ำที่ไม่ไหลไปไหน ส่วนถ้าเป็นน้ำที่เราดื่ม ก็จะหมายถึง น้ำนิ่ง ๆ ที่ไม่เคลื่อนไหวด้วยฟองแก๊ส หรือ น้ำที่ไม่ใช่โซดานั่นเอง
 
Ex. Drinking plain water is the best replenishment of body fluid.
(การดื่มน้ำเปล่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเติมน้ำให้ของเหลวต่าง ๆ ในร่างกาย)


Tap water

หมายถึง น้ำประปาหรือน้ำที่มาจากก๊อกน้ำโดยตรงต่างประเทศ น้ำก๊อกสามารถดื่มได้เลย ดังนั้นจึงจะไม่ค่อยพบน้ำดื่มบรรจุขวดขาย น้ำที่บรรจุขวดขายส่วนใหญ่มักจะเป็นน้ำโซดา

Ex. Here the tap water is of doubtful quality.
(น้ำประปาที่นี่คุณภาพน่าสงสัย)


Murky water

ใช้อธิบายถึงน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรก มีโคลน สาหร่าย และสิ่งสกปรกเจือปนอยู่นอกจากนี้แล้ว คำนี้ยังมีความหมายว่า สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย มีความเสี่ยงอันตราย

Ex. Careful, we're in uncharted waters here.
(ระวังตัวด้วยล่ะ เรากำลังอยู่แปลกที่)


Water table / Ground Water

หมายถึงน้ำบาดาล ซึ่งเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน ไหลผ่านพื้นดินลงไปสะสมอยู่ในชั้นผิวโลก นิยมนำมาใช้ในยามที่ฝนทิ้งช่วงหรือแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งเหือด น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ใสสะอาดพอสมควร เพราะผ่านการกรองตามธรรมชาติจากชั้นดิน ชั้นหินและชั้นทรายหลายชั้นก่อนไหลไปรวมกันเป็นแอ่งใต้ผิวดิน

Ex. Spring rains had raised the water table.
(น้ำฝนในฤดูใบไม้ผลิได้มาเพิ่มปริมาณน้ำบาดาล)


อย่าลืมนะคะ การฝึกฝนภาษาจากเรื่องเล็กน้อย เรื่องใกล้ตัวทั่วไป เพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของเรา เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าได้ไม่น้อย ยังไงก็ขอให้สนุกกับภาษาอังกฤษนะคะ สวัสดีค่ะ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 15 Followers
  • Follow