Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การเสาะหาน้ำใต้ดินในสภาวะยิ่งยวดเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน

Posted By thaiscience | 02 พ.ค. 61
1,519 Views

  Favorite

ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีของโครงการ DESCRAMBLE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจะเอื้อให้ยุโรปสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าถึงตำแหน่งของแหล่งพลังงานชนิดนี้ได้มากขึ้นอีกด้วยซึ่งจุดประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็เพื่อเพิ่มอัตราการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่ยุโรป

 

ในปลายปี ค.ศ. 2018 นักวิจัยของโครงการ DESCRAMBLE มีแผนการทดสอบเทคโนโลยีด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ถูกพัฒนาขึ้นในพื้นที่ Larderello แคว้น Tuscany ของประเทศอิตาลี โดยก่อนหน้านี้มีการเจาะบ่อน้ำใต้ดินลึกลงไป 2.2 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก แต่โครงการ DESCRAMBLE มีความพยายามที่จะเพิ่มความลึกของบ่อน้ำให้เป็น 3 ถึง 3.5 กิโลเมตร เพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำร้อนใต้ดินที่มีความดันและระดับความร้อนที่สูงอย่างไม่เคยสามารถเข้าถึงได้มาก่อน ก่อนหน้านี้โรงงานพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอิตาลี  ไอซ์แลนด์ ได้พยายามเจาะบ่อน้ำลงไปในความลึกระดับนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากความดันและอุณหภูมิที่สูงมากของน้ำร้อนใต้ดิน  ส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะ
 

บ่อน้ำพุร้อน
ภาพ : Pixabay

 

โดยโรงงานพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะใช้ไอน้ำหรือน้ำร้อนที่นำมาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินซึ่งลึก 2 กิโลเมตรไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งปกติจะมีการเจาะบ่อน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ภูเขาไฟเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการไหล หรือแผ่กระจายของความร้อนจากภายใต้ผิวโลกขึ้นมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติ แต่เทคโนโลยีในการเจาะในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้เจาะบ่อกักเก็บน้ำร้อนใต้ดินที่มีความลึกสูงได้  ดังนั้น พลังงานที่ผลิตได้จากโรงงานพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพยังมีอยู่อย่างจำกัด

 

แต่ภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมีความต้องการที่จะเจาะลงไปในระดับที่มีความดันสูงกว่าความดันในชั้นบรรยากาศถึง 218 เท่า และมีอุณหภูมิสูงถึง 374 ํC โดยในสภาวะนี้น้ำจะอยู่ในสภาวะยิ่งยวด (supercritical) ซึ่งเป็นสภาวะที่น้ำมีสถานะอยู่ระหว่างก๊าซและของเหลว ซึ่งน้ำในสภาวะยิ่งยวดนี้จะมีความยุ่งยากในการจัดการและมีฤทธิ์กัดกร่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะ ดังนั้น โครงการ DESCRAMBLE จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเจาะลงไปในระดับที่น้ำอยู่ในสภาวะยิ่งยวดได้และนำน้ำในสภาวะยิ่งยวดขึ้นมาใช้ผลิตพลังงาน ซึ่งพลังงานที่ได้จากน้ำในสภาวะยิ่งยวดจะสูงกว่าพลังงานที่ได้จากน้ำร้อนหรือไอน้ำใต้ดินถึง 10 เท่า
 

บ่อน้ำพุร้อน
ภาพ : Pixabay

 

การเข้าถึงน้ำในสภาวะยิ่งยวดจะช่วยให้โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถลดจำนวนการเจาะบ่อน้ำร้อนที่จำเป็นต้องใช้ต่อหนึ่งสถานีผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ความสามารถในการเจาะบ่อน้ำลงไปในระดับที่ลึกมากก็จะช่วยให้หลายพื้นที่สามารถตั้งโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพขึ้นมาได้อีกหลายแห่ง โครงการ DESCRAMBLE จะพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพให้สามารถวิเคราะห์และทำนายถึงคุณสมบัติและลักษณะของน้ำในสภาวะยิ่งยวดได้ในระหว่างที่ถูกดูดขึ้นมายังพื้นดิน


รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: DESCRAMBLE
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ: ประเทศอิตาลี (ผู้ประสานงาน) เยอรมนี และนอร์เวย์
หมายเลขอ้างอิงของโครงการ: 640573
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 15,615,955 ยูโร
เงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป: 6,753,635 ยูโร
ระยะเวลาด าเนินการ: พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ถึง พฤษภาคม ค.ศ. 2018

 

ที่มา: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_05_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38077

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • thaiscience
  • 2 Followers
  • Follow