Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

TruePlookpanya Freenet

Posted By Plook Creator | 09 มิ.ย. 60
209,528 Views

  Favorite

วันนี้เข้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา ฟรี ! ไม่เสียค่าเน็ต

 


        กลุ่มทรู ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการศึกษา โดยให้ทุกความรู้จาก “ทรูปลูกปัญญา” สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี ผ่าน 2 บริการ จาก TrueMove H และ True Wifi เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ของทรูปลูกปัญญาได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

TruePlookpanya Free Net by true

ขอบเขตการให้บริการ

บริการ TruePlookpanya Free Net by true เป็นบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้บริการเครือข่าย TrueMove H เพื่อใช้งานเว็บไซต์ Trueplookpanya.com และแอปพลิเคชัน TruePlookpanya โดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งบริการนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ Trueplookpanya.com เท่านั้น เนื้อหาบางส่วนที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ และสคริปต์ที่ลิงค์มาจาก YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram หรือเว็บไซต์อื่น ๆ จะเสียค่าบริการตามปกติ


หมายเหตุ

• บริการนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใช้บริการ TrueMove H แบบรายเดือนและเติมเงิน

• สำหรับผู้ใช้บริการ TrueMove H แบบเติมเงิน แม้เงินจะหมดก็สามารถใช้บริการนี้ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ และสคริปต์ที่ลิงค์มาจาก YouTube, Facebook, Vime, Instagram หรือเว็บไซต์อื่น ๆ

• สำหรับผู้ใช้บริการเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ TrueMove H สามารถใช้งานผ่านบริการ TruePlookpanya Free WiFi by true ผ่าน True Wifi ที่มีมากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ

 

ตัวอย่างเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลภายนอก
ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งจะเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามปกติ

 

คลิปจาก YouTube

 
คลิปจาก Facebook

 
คลิปจาก Vimeo

 

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

บริการ TruePlookpanya Free Net by true ให้บริการด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตตามแพคเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ ซึ่งความเร็วในการใช้งานอาจขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้บริการบนเครือข่าย อุปกรณ์ และเนื้อหาภายในเว็บไซต์

 

 

TruePlookpanya Free Wifi by true

ขอบเขตการให้บริการ

บริการ TruePlookpanya Free WiFi by true ผ่าน True Wifi ให้บริการเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ Trueplookpanya.com เท่านั้น เนื้อหาบางส่วนที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ และสคริปต์ที่ลิงค์มาจาก YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram หรือเว็บไซต์อื่น ๆ

*** ภายใต้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Trueplookpanya.com และแอปพลิเคชัน TruePlookpanya เท่านั้น

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

บริการ TruePlookpanya Free WiFi by true ผ่าน True Wifi ให้บริการภายใต้ข้อจำกัดหลายด้าน แต่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและความสะดวกต่อการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการทั่วประเทศ จึงให้บริการด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1 Mbps ซึ่งเหมาะกับเนื้อหาประเภทบทความประกอบภาพและวิดีโอ ทั้งนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตอาจขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้บริการ บนเครือข่าย อุปกรณ์ และเนื้อหาภายในเว็บไซต์

ระยะเวลาของการให้บริการต่อครั้ง

การให้บริการแต่ละครั้งมีระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที หลังจากนั้นผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อได้ใหม่ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

 

วิธีใช้งาน TruePlookpanya Free WiFi by true

 

1. เชื่อมต่อ .@ TRUEWIFI แล้วคลิกที่ไอคอน TruePlookpanya Free WiFi

 
2. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วคลิก "ตกลง"

 
3. เข้าสู่เว็บไซต์ TruePlookpanya.com

 

ระยะเวลาและการยกเลิกบริการ

บริการนี้ให้บริการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือขยายระยะเวลาการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือ

- หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งมาที่ admin@trueplookpanya.com

- หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ทรูปลูกปัญญา โทร. 02 858 8335

หมายเหตุ

บริการ TruePlookpanya Free Net by true และ TruePlookpanya Free WiFi by true นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและประโยชน์ของสังคม มิได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ในกลุ่มทรู

 

FAQ

TruePlookpanya Free Net by true

Q : ทำไมเปิดแต่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา แต่ยังตัดเงินล่ะ

A : ภายในโทรศัพท์มีหลายแอปพลิเคชันที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ เช่น Mail, Facebook และ Line หากคุณมั่นใจว่าปิดการใช้งาน Data ของทุกแอปพลิเคชันแล้ว อาจเป็นเพราะคุณเข้าชมเนื้อหาหรือคลิปที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น YouTube, Facebook, หรือ Vimeo ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ และอาจมีการใช้งาน Data บางส่วนจาก Google Analytics และ TrueHits ซึ่งเป็นสคริปต์จากภายนอกที่ใช้เก็บสถิติจำนวนผู้ใช้งาน (ส่วนนี้จะมีการใช้งาน Data ที่น้อยมาก)

 

Q : ทำไมไม่ทำให้ดูคลิปจาก YouTube ฟรีด้วยล่ะ

A : การเปิดให้ดูคลิปจาก YouTube, Facebook หรือ Vimeo ฟรีด้วย จะทำให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้งานเว็บไซต์ YouTube, Facebook และ Vimeo ฟรีไปด้วย ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นช่องว่างที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดได้ บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการศึกษา กลุ่มทรูจึงพิจารณาแล้วว่าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสาระความรู้ทั้งด้านการศึกษาและความรู้ทั่วไปที่ครบครัน นอกจากนั้นเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญายังเป็นศูนย์รวมในการแบ่งปันความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ดังนั้นการเปิดให้ใช้บริการฟรีเฉพาะเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาจึงมีความเหมาะสมแล้ว

 

Q : ไม่ได้ใช้ซิมทรูจะใช้บริการนี้ได้อย่างไร

A : สำหรับผู้ใช้บริการเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ TrueMove H สามารถใช้งานผ่านบริการ TruePlookpanya Free WiFi by true ผ่าน True Wifi ที่มีมากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ

 

TruePlookpanya Free WiFi by true

Q : ทำไมใช้งานผ่าน True Wifi แล้วเปิด Clip บางคลิปไม่ได้ มันจะโหลดค้างอยู่อย่างนั้น ไม่ไปไหนเลย

A : คลิปนั้นอาจเป็นการเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่น เช่น YouTube, Facebook, หรือ Vimeo ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ
*** บริการ TruePlookpanya Free WiFi by true ผ่าน True Wifi ให้บริการเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ Trueplookpanya.com เท่านั้น เนื้อหาบางส่วนที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ และสคริปต์ที่ลิงค์มาจาก YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram หรือเว็บไซต์อื่น ๆ

 

Q : True Wifi มีที่ไหนบ้าง

A : สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ True Wifi ได้ที่ http://www.truewifi.net/wifi/findhotspot

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 5 Followers
  • Follow