ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA200671 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่16 20 ม.2 18.2K
SOMA200670 สังคมศึกษาม.2 ชุดที่15 20 ม.2 16.8K
SOMA200669 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่14 20 ม.2 15.6K
SOMA200668 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่13 20 ม.2 12.5K
SOMA200667 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่12 20 ม.2 11.2K
SOMA200666 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่11 20 ม.2 15K
SOMA200665 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่10 13 ม.2 17.8K
SOMA200664 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่9 20 ม.2 13.8K
SOMA200663 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่8 20 ม.2 13.5K
SOMA200662 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่7 20 ม.2 14.5K
SOMA300604 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6 20 ม.3 36.7K
SOMA300603 สังคมศึกษาม.3 ชุดที่5 20 ม.3 24.3K
SOMA300602 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่4 20 ม.3 39.9K
SOMA300601 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่3 20 ม.3 16.8K
SOMA300600 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่2 20 ม.3 22.3K
SOMA300599 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่1 20 ม.3 33.4K
SOMA200580 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่6 20 ม.2 15K
SOMA200579 สังคมศึกษาม.2 ชุดที่5 20 ม.2 17.9K
SOMA200578 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4 20 ม.2 28K
SOMA200577 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่3 20 ม.2 40.4K
SOMA200576 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่2 20 ม.2 16.6K
SOMA200575 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่1 20 ม.2 147.1K
SOMA100539 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่13 20 ม.1 11.5K
SOMA100538 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่12 20 ม.1 12.8K
SOMA100537 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่11 20 ม.1 11.5K