ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 133 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA010984 คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 20 มัธยมต้น 298.7K
MAMA010947 แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4 จุฬาฯ 5 มัธยมต้น 73.1K
MAMA110735 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 15 ม.1 34.2K
MAMA110666 การประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์เพิ่ม 5 ม.1 53.4K
MAMA110657 ระบบจำนวนเต็ม 15 ม.1 78.6K
MAMA310648 บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 18 ม.3 62.7K
MAMA110485 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 5 ม.1 36.8K
MAMA110481 คณิตศาสตร์ 10 ม.1 24.6K
MAMA110011 หรม. 5 ม.1 27K
MAMA210010 คณิต ม.2 10 ม.2 183.2K
MAMA109995 คณิต ม.1 10 ม.1 380.6K
MAMA109967 สมบัติจำนวนนับ 10 ม.1 11.9K
MAMA309956 คณิต ม.3 20 ม.3 102.9K
MAMA309951 พื้นที่ผิวและปริมาตร 20 ม.3 14K
MAMA308763 สาระที่ 3 ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม 6 ม.3 25K
MAMA208434 คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 15 ม.2 50.2K
MAMA208419 คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 54.1K
MAMA108284 ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 15 ม.1 182.1K
MAMA003374 โจทย์เสริมประสบการณ์ : ตัวประกอบของจำนวนนับ 20 มัธยมต้น 48.7K
MAMA203231 ความเท่ากันทุกประการ 10 ม.2 91.9K
MAMA003221 คณิตศาสตร์ 1 มัธยมต้น 131.2K
MAMA303192 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชุด 1 5 ม.3 123.3K
MAMA303179 กราฟ ชุด 1 5 ม.3 65.2K
MAMA303117 คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ 5 ม.3 127.9K
MAMA303115 คณิตศาสตร์ ม.3 ความน่าจะเป็น ชุด 2 2 ม.3 48.3K