ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 276 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB603224 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ป.6 219.6K
TEPB603195 วิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 5 ป.6 110.8K
TEMB403103 ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 20 ม.4 90.4K
TEPA103097 เรื่องคอมพิวเตอร์ 13 ป.1 45.8K
TEPA103095 เรื่องข้อมูล ป.1 15 ป.1 28.7K
TEPA103093 เรื่องโลกเปลี่ยนแปลง 17 ป.1 9.3K
TEPA103091 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 17 ป.1 17.2K
TEPA103089 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่1 20 ป.1 27.4K
TEPA103087 วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่2 15 ป.1 15K
TEPA103085 วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 18.6K
TEPA103083 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่3 18 ป.1 14.4K
TEPA103081 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่2 18 ป.1 11.4K
TEPA103079 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1 18 ป.1 15.4K
TEPB402831 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่6 20 ป.4 119.9K
TEPB402829 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 81K
TEMB602785 คอมพิวเตอร์ ม.6 15 ม.6 90.1K
TEPA102613 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 10 ป.1 20.7K
TEPB602115 เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 20 ป.6 336.5K
TEPB602113 เรื่อง งานธุรกิจและการประกอบอาชีพ ป.6 20 ป.6 55.5K
TEPB602111 งานประดิษฐ์ งานช่าง ป.6 19 ป.6 68.2K
TEPB602109 งานเกษตรน่ารู้ ป.6 20 ป.6 96.8K
TEPB602107 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 57.7K
TEPB602105 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 73.4K
TEMB602029 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 68.5K
TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 157.1K