ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 914 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB600225 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่6 20 ป.6 302.3K
SOPB600222 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่5 20 ป.6 28.2K
SOPB600216 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่4 20 ป.6 18.4K
SOPB600211 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่3 20 ป.6 26.2K
SOPB600202 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่2 20 ป.6 34K
SOPB600194 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1 20 ป.6 80.4K
SOPB500187 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 13 15 ป.5 332.2K
SOPB500181 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 12 15 ป.5 21.8K
SOPB400178 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 20 ป.4 95.3K
SOPA300155 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 3 20 ป.3 18.5K
SOPA200145 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 ชุดที่ 5 20 ป.2 169.6K
SOPA300121 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 2 20 ป.3 17.6K
SOPA300115 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 1 20 ป.3 239.6K
SOPA100102 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 14 20 ป.1 106.8K