ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 170 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 19.6K
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 33.1K
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 13.6K
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 45.6K
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 14.4K
LAPB013442 ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ 60 ประถมปลาย 4.4K
LAPB613326 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ป.6 88.8K
LAPB613325 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 17 ป.6 23K
LAPB613108 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Articles 15 ป.6 43.3K
LAPB613101 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่3 20 ป.6 41.7K
LAPB613100 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 24.2K
LAPB613099 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 48.1K
LAPB612808 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 96.4K
LAPB512597 ภาษาอังกฤษ ป.5 The Free time on the weekend 5 ป.5 44.5K
LAPB512455 ภาษาอังกฤษ ป.5 คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary) 10 ป.5 89.1K
LAPB512423 ภาษาอังกฤษ ป.5 ศัพท์ง่าย สบายมาก 5 ป.5 83.7K
LAPB512124 ภาษาอังกฤษ ป.5 การสื่อสาร 5 ป.5 42.8K
LAPB012069 ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 กริยา3ช่อง ชุดที่2 10 ประถมปลาย 18K
LAPB012016 ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 eng vocab 1 10 ประถมปลาย 10.8K
LAPB012011 ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 กริยา3ช่อง ชุดที่1 5 ประถมปลาย 23K
LAPB612009 ภาษาเกาหลี ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 101K
LAPB612006 ภาษาอังกฤษ ป.6 Vocabularies 10 ป.6 63.2K
LAPB411964 ภาษาอังกฤษ ป.4 การใช้ Have / Has 10 ป.4 81.8K
LAPB411818 ภาษาอังกฤษ ป.4 Parts of body 10 ป.4 66.1K
LAPB411817 ภาษาอังกฤษ ป.4 fruit 10 ป.4 55.9K