ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 126 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB613321 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 16 ป.6 96K
SCPB613320 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ป.6 48K
SCPB613106 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 123.8K
SCPB613104 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 90.4K
SCPB613071 สารในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 178K
SCPB613001 อวกาศน่ารู้ 5 ป.6 129.9K
SCPB612726 ระบบย่อยอาหาร 1 5 ป.6 118.3K
SCPB612598 O-Net 1 5 ป.6 89.2K
SCPB612539 ข้อสอบแบบง่าย 5 ป.6 84.1K
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 86.1K
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 80.3K
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 41.4K
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 57.7K
SCPB612444 เตรียมเข้าม.1 วิทย์ 8 ป.6 134.3K
SCPB612230 ดาวและดาวเคราะห์ 5 ป.6 119.9K
SCPB612145 ห่วงโซ่อาหาร 5 ป.6 102.9K
SCPB611991 สารและสมบัติของสาร 10 ป.6 65.1K
SCPB611969 ระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์.. 7 ป.6 60.7K
SCPB611937 หินในท้องถิ่น 10 ป.6 71.9K
SCPB611936 ทรัพยากร 10 ป.6 37K
SCPB611935 ระบบอวัยวะในร่างกาย 10 ป.6 40.8K
SCPB611933 การเจริญเติบโตของร่างกาย 10 ป.6 36K
SCPB611932 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 10 ป.6 27.8K
SCPB611931 ดาราศาสตร์และอวกาศ 10 ป.6 45.3K
SCPB611930 สารและสมบัติของสาร 10 ป.6 17.9K