ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 34 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA313574 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 20 ม.3 27.5K
MAMA013554 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 30 ม.3 45.7K
MAMA313547 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 30 ม.3 17.2K
MAMA313536 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561 20 ม.3 19.1K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 50.8K
MAMA313350 ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 29.4K
MAMA313349 ข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 24.4K
MAMA313039 ความน่าจะเป็น 10 ม.3 144.8K
MAMA311843 พื้นที่ผิว และปริมาตร 10 ม.3 200.6K
MAMA311830 สถิติ 10 ม.3 56.5K
MAMA311819 อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 10 ม.3 131K
MAMA311808 กราฟ 10 ม.3 56.1K
MAMA311791 กราฟ 10 ม.3 13.9K
MAMA311315 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 152K
MAMA311306 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ม.3 29.7K
MAMA311297 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 46.1K
MAMA311294 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 32.4K
MAMA311293 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1 20 ม.3 84.4K
MAMA310648 บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 18 ม.3 62.6K
MAMA309956 คณิต ม.3 20 ม.3 102.9K
MAMA309951 พื้นที่ผิวและปริมาตร 20 ม.3 14K
MAMA308763 สาระที่ 3 ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม 6 ม.3 25K
MAMA303192 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชุด 1 5 ม.3 123.3K
MAMA303179 กราฟ ชุด 1 5 ม.3 65.2K
MAMA303117 คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ 5 ม.3 127.8K