Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รอบ 3 Admission 10 อันดับ ประกาศผล 2 ครั้ง การคัดเลือกเป็นอย่างไร ?
03 ก.ย. 63
2,010 views
Favorite
Shares
0

          TCAS รอบ 3 Admission (แบบเดิมคือรอบ 3 และ รอบ 4 ปีนี้รวบมาอยู่รอบเดียวกัน) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 รับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก แยกจำนวนรับ สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ น้อง ๆ จะเลือกสมัครใช้เกณฑ์แบบใดก็ได้ การประกาศผล จะมีการประมวลผลถึง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนลำดับของตัวสำรอง และน้อง ๆ ไม่ต้องกลัวเรื่องกั๊กที่นั่ง หรือคณะ/มหาวิทยาลัยขาดคนอีกต่อไป เพราะรอบนี้ หากยืนยันสิทธิ์แล้ว สละสิทธิ์ไม่ได้ เราไปดูรายละเอียดการคัดเลือกต่าง ๆ กันเลย

 

รูปแบบ Admission 1

รับตรงร่วมกัน เน้นคะแนนสอบ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ต่างสาขา ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน
คะแนนที่ใช้ : O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ หรือข้อสอบตรง
คะแนนเท่าไหร่ : รูปแบบนี้คะแนนเต็มแล้วแต่มหาวิทยาลัยเลย เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีคำนวณคะแนนต่างกัน มหาวิทยาลัยไหนที่ประกาศวิธีการคำนวณคะแนนและสถิติคะแนนสูงต่ำมาให้ ก็เป็นโชคดีของน้อง ๆ ที่จะได้ประเมินความเสี่ยงของคะแนนตัวเอง ส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ประกาศ เราก็ต้องเสี่ยงเอาเอง

 

รูปแบบ Admission 2

รับกลางร่วมกัน เน้นการเรียนในชั้นเรียน ใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก มีค่าน้ำเท่ากันทุกคณะ GPAX (เกรด 6 เทอม) 20% O-NET 30% GAT/PAT 50% 
คะแนนที่ใช้ : GAT/PAT แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มใหญ่ ๆ >>เกณฑ์ทั้ง 10 กลุ่ม (ยกเว้นแพทย์ ใช้เกณฑ์ กสพท)
คะแนนเท่าไหร่ : รูปแบบนี้คะแนนเต็ม 30,000 ทุกสาขาวิชา น้อง ๆ คำนวณคะแนนของตัวเองได้ และนำไปเปรียบเทียบกับสถิติคะแนนต่ำสุดปีที่ผ่าน ๆ มา สามารถประเมินความเสี่ยงได้ 

 

สมัครได้สูงสุด 10 อันดับ

ทั้ง 2 รูปแบบ ถึงแม้จะมีการใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่คล้ายกัน แต่คะแนนเต็มไม่เท่ากัน และจำนวนรับแยกกัน น้อง ๆ จะสมัครกี่อันดับก็ได้ 2, 4, 6 เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรา ได้มากสุด 10 อันดับ จัดเต็มกันเลยไป ส่วนการจัดอันดับ ให้เรียงตามความต้องการ คละรูปแบบได้ สาขาเดียวกัน แต่คนละรูปแบบก็ได้ เลือกรูปแบบใดรูปหนึ่งก็ได้ และคำนึงถึงศักยภาพของตัวเองด้วย 

 

การจัดอันดับ

- เรียงตามความชอบ ความสนใจ ต้องการเรียนมากที่สุด
- คำนึงถึงศักยภาพของตัวเอง เลือกที่ชอบก็จริง แต่อย่าเพ้อเยอะจนเกินไป เลือกที่ปลอดภัยไว้ด้วย
- Admission 1 ไม่รู้คะแนนเต็ม ไม่มีสถิติเทียบ เรียงไปตามความต้องการเลย (มีแค่บางสถาบันประกาศคะแนนต่ำสุด มีสถิติให้เทียบ)
- Admission 2 รู้คะแนนตัวเอง และมีสถิติคะแนนต่ำสุดให้เทียบ เรียงจากเสี่ยงมากที่สุดไปถึงเสี่ยงน้อย 

 

ตัวอย่างในการสมัคร

นาย ก. ต้องการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น
มีคะแนนรูปแบบ Admission 2 = 21,000
สมัครเต็ม 10 อับดับ

 

นาย ข. ต้องการเรียนแพทย์ ทันตะ
มีคะแนนรูปแบบ Admission 1 สำหรับ กสพท = 82 (กสพท ประกาศคะแนนย้อนหลังทุกปี)
มีคะแนนรูปแบบ Admission 2 = 23,100
สมัครเพียง 7 อันดับ

 

นาย ค. ต้องการเรียนครุศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์
มีคะแนนรูปแบบ Admission 2 = 18,600
สมัครเพียง 5 อับดับ


ระบบการคัดเลือกของรอบ 3

- ถ้าเป็น รูปแบบ Admission 1 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ประมวลผล แล้วทำ Ranging (จัดลำดับการสอบติด) มาให้ ทปอ. ทำการ Sorting (ประมวลผล) 
- ถ้าเป็น รูปแบบ Admission 2 ทปอ. เป็นผู้ทำ Ranging และ Sorting  
- จากนั้นระบบจะเลือกประกาศผลอันดับสูงสุดที่น้องสอบติด เพียงอันดับเดียว 


ตัวอย่าง ระบบจะประกาศว่าติดอันดับ 3 เพียงอันดับเดียว อันดับหลังจากนั้นระบบจะไม่สนใจ

 

การประกาศผล 2 ครั้ง การเลื่อนลำดับของตัวสำรอง เป็นอย่างไร ?

ติดอันดับที่ 1

สำหรับคนที่ติดในอันดับที่ 1 ติดแล้วติดเลย สละสิทธิ์ไม่ได้ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ไม่ได้ จะมีตัวเลือกในระบบแค่ 2 ตัวเลือกคือ
- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (สละสิทธิ์ไม่ได้)
- ไม่ใช้สิทธิ์ (ไปรอบสุดท้าย)

ติดอันดับที่ 2 - 10 

สำหรับคนที่ติดในอันดับที่ 2 - 10 สามารถขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ จะมีตัวเลือกในระบบ 3 ตัวเลือก
- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (สละสิทธิ์ไม่ได้)
- ไม่ใช้สิทธิ์ (ไปรอบสุดท้าย)
- ขอประมวลผลครั้งที่ 2 โดยสามารถเลือกอันดับที่ต้องการเลื่อนขึ้น รวมทั้งอันดับเดิมที่สอบได้ถ้าต้องการ  (เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ)

ไม่ผ่านการคัดเลือก 

สำหรับคนที่ไม่ติดเลยสักอันดับ มีตัวเลือกเดียว คือขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 
- ขอประมวลผลครั้งที่ 2 โดยสามารถเลือกอันดับที่ต้องการได้ (เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ)

 

ตัวอย่างการขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 โดยสามารถเลือกอันดับที่ต้องการได้

สามารถเลือกได้เฉพาะอันดับก่อนหน้าที่เดิมเท่านั้น อันดับหลังเลือกไม่ได้
 

นาย ก. ติดอันดับที่ 5 ขอประมวลผลครั้งที่ 2 
อันดับที่ต้องการเลื่อนขึ้น 1 - 5 เลือกที่เดิมไว้ด้วย

- หากมีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 4 นาย ก. ก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้น (แล้วแต่อันดับไหนจะว่าง)
- หากไม่มีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 4 หรือคะแนนไม่ถึง นาย ก. จะยังติดที่เดิม

อันดับ 1

  /  

อันดับ 2

  / 

อันดับ 3

  / 

อันดับ 4

  / 

  อันดับ 5 (ที่เดิม)  

  /  

 

นาย ข. ติดอันดับที่ 3 ขอประมวลผลครั้งที่ 2 
อันดับที่ต้องการเลื่อนขึ้น 1 - 2 ไม่ได้เลือกที่เดิมไว้

- หากมีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 2 นาย ข. ก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้น (แล้วแต่อันดับไหนจะว่าง)
- หากไม่มีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 2 หรือคะแนนไม่ถึง นาย ข. จะไม่ติดเลย

อันดับ 1

/

อันดับ 2

/

  อันดับ 3 (ที่เดิม)  

  X  


นาย ค. ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอประมวลผลครั้งที่ 2
อันดับที่ต้องการประมวลผล สามารถเลือกได้ทั้งหมดที่สมัครไว้ หรือเลือกบางอันดับก็ได้

- หากมีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 10 นาย ค. ก็จะมีโอกาสสอบติด (แล้วแต่อันดับไหนจะว่าง)
- หากไม่มีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 10 หรือคะแนนไม่ถึง นาย ค. จะไม่ติดเลยเหมือนเดิม

อันดับ 1

/

อันดับ 2

/

อันดับ 3

/

อันดับ 4

/

  อันดับ 5 … 10  

  /  

 

"ผลการประมวลครั้งที่ 2 เป็นการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ ติดแล้วติดเลย สละสิทธิ์ไม่ได้แล้ว"

 

          ข้อควรระวัง สำหรับน้อง ๆ ที่ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ควรเลือกอันดับเดิมไว้ด้วย แต่หากไม่ต้องการเรียนจริง ๆ ก็ไม่ต้องเลือก ถ้าติดอันดับที่เลื่อนขึ้นได้ก็โชคดี ถ้าไม่ติดก็ไปรอบสุดท้าย หรือไปเส้นทางอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเอกชน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ที่สำคัญคืออยากให้ได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ เลือกที่สนใจ ที่อยากเรียนจริง ๆ จะได้ไม่เสียอันดับไปเปล่า ๆ อีกอย่างจำนวนอันดับที่สมัครคือเงินทั้งนั้น

 

ค่าสมัครรอบ 3 Admission

สมัครกี่อันดับก็ได้ ได้สูงสุด 10 อันดับ
อันดับที่ 1 = 150 บาท
อันดับที่ 2 - 4 อันดับละ 50 บาท
อันดับที่ 5 - 10 อันดับละ 100 บาท

จำนวนอันดับ

  ที่ต้องการสมัคร  

  ค่าสมัคร  
(บาท)

1

150

2

200

3

250

4

300

5

400

6

500

7

600

8

700

9

800

10

900


          เห็นมั้ยว่าถ้าใครสมัครครบ 10 อันดับ เสียค่าสมัคร 900 บาท นี่แค่รอบ 3 นะ ใครผ่านการสมัครรอบ 1 - 2 มาก็เจ็บหนักหน่อย และยังค่าสมัครสอบวิชา GAT/PAT, 9 วิชสามัญ อีก น้อง ๆ ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายกันดี ๆ กว่าจะได้ไปเป็นเฟรชชี่ในรั้วมหาวิทยาลัย เสียเท่าไหร่ไม่ว่า ต้องคุ้มค่าในสิ่งที่จ่ายไป

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Upgrade “รอบที่ 3 Admission” จุดเปลี่ยนหลัก TCAS 64
สรุปประเด็นการชี้แจงระบบการคัดเลือก TCAS 64
ค่าน้ำหนักคะแนน GAT/PAT ของแต่ละคณะ Admissions 2
รวมคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รอบ Admission 2
9 วิชาสามัญ แต่ละคณะ ใช้อะไรบ้าง
เจาะลึก กสพท คืออะไร สอบอะไรบ้าง

Related Content