Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio
TCAS66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio
24 พ.ย. 65
9K views
 
Shares
0

TCAS66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับ 1,939 คน
2. โครงการผู้พิการ จำนวนรับ 9 คน
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ จำนวนรับ 730 คน
4. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา จำนวนรับ 81 คน
5. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 290 คน

TCAS66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio
9K views | 24 พ.ย. 65
3,049 คน
19 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
ปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามโครงการสมัครกำหนด
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน TGAT/TPAT เฉพาะโครงการ/คณะสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 พ.ย. - 14 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 66

สอบสัมภาษณ์
: 28 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 ก.พ. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
: 7 ก.พ. 66

- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.mytcas.com
: 7 - 8 ก.พ. 66

- สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) 
: 9 ก.พ. 66
Related Content