Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เส้นทางครู อยากเป็นครู ต้องเรียนอะไร ?
05 ส.ค. 62
2,357 views
Favorite
Shares
0

อยากเป็นครู ต้องเรียนครุศาสตร์ ข้อนี้ใคร ๆ ก็รู้ แต่มันก็มีรายละเอียดที่มากกว่านั้น ต้องเลือกสาขาอะไร สอบอะไรบ้าง แผนการเรียนนี้สอบได้ไหม ไม่ได้เรียนครุศาสตร์เป็นครูได้หรือเปล่า สารพัดคำถามเกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพครู เราไปดูกันทีละประเด็นเลย

 

คุณสมบัติที่เหมาะกับอาชีพ ครู

- มีจิตวิทยาที่ดี การเรียนรู้ด้านจิตวิทยาพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพที่สร้างคนอาชีพนี้ เพราะครูต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานร่วมกันคนมากมาย หลากเพศ หลายวัย โดยจิตวิทยาจะช่วยให้ครูสร้างศิษย์ให้มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและประสิทธิภาพในการเป็นมนุษย์

- มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ เป็นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สามของนักเรียนที่ต้องคอยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกศิษย์

- มีความอดทนสูง การทำงานกับคนต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจสูง นอกจากนี้อาชีพครูยังเป็นอาชีพที่หนักหนา เพราะนอกจากจะต้องทำการสอนในห้องเรียนแล้ว งานเอกสารและการจัดการต่าง ๆ ยังมีปริมาณมากและต้องใช้สมาธิและทักษะในการทำงานสูง

 

หากเช็คความต้องการของตัวเองแล้ว ค้นหาตัวเองว่า ครู คืออาชีพที่ใช่ ก็ลุยเส้นทางการศึกษากันเลย

 

แผนการเรียน ม.ปลาย

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือคณะอื่น ๆ ที่สอนครู สาขาทั่วไป ไม่ได้กำหนดแผนการเรียน รับมัธยมปลาย ทุกแผนการเรียน เทียบเท่า ปวช. กศน. ก็รับ แต่จะมีแค่บางสาขาวิชา ที่รับเฉพาะ วิทย์-คณิต เช่น สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

สองคณะนี้เหมือนกัน แล้วแต่สถาบันว่าจะใช้ชื่อไหน เป็นหลักสูตรครูวิชาการทั่วไป

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เป็นหลักสูตรครู ที่เน้นสอนด้านวิศวกรรม สายอาชีวะโดยเฉพาะ หรือที่รู้จักกันในนาม ครูช่าง

 

สาขาในคณะอื่น ๆ ที่ได้รับวุฒิการศึกษาบัณฑิต

เช่น คณะมนุษศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย หรือ สาขาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือสาขาวิชาในคณะอื่น ๆ ที่มีบอก หลักสูตร 5 ปี (กศ.บ.) ก็เท่ากับ ได้รับวุฒิครู หลัก ๆ ให้ดูที่วุฒติการศึกษาที่ได้รับ

 

ครูเรียน 4 ปี หรือ 5 ปี ?

เดิมทีครู ต้องเรียน 5 ปี สาขาที่เรียน 4 ปี จะไม่ได้วุฒิครู แต่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับหลักสูตรเป็นครู 4 ปี ทั้งหมดแล้ว ปรับให้เด็กได้มีโอกาสออกไปปฏิบัติการสอนในทุกชั้นปี เพื่อที่จะได้บ่มเพาะความเป็นครู รับรู้ว่าครูจะต้องทำอะไร ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร  

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อจบการศึกษา ต้องมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วย หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับการเรียกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในสาขาที่เรียนจบมา และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้เลือกไว้

หากสอบไม่ติดสามารถประกอบอาชีพทางการศึกษาได้ เช่น ครูอัตราจ้าง, ครูผู้สอน, ครูโรงเรียนเอกชน และครูสอนพิเศษ และยังสามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ในปีถัดไป

 

ไม่ได้จบ ครู เป็นครูได้ไหม

คำตอบในข้อนี้คือ ได้ แต่การบรรจุรับราชการครู จบปริญญาตรีสาขาอื่นมา อยากเป็นครู สามารถสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา (ใช้เวลา 1 ปี) แล้วจึง สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

วิชาที่ต้องสอบ

แน่นอนจะเข้าเรียนครู ต้องสอบ PAT 5 แต่ไม่ได้ใช้ PAT 5 แค่วิชาเดียว หากเป็นสาขาทั่วไป จะใช้ GAT + PAT 5 หากเป็นสาขาเฉพาะวิชา เช่น วิทยศาสตร์ ก็จะใช้ PAT 2 คณิตศาสตร์ ก็จะใช้ PAT 1 ร่วมด้วย หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก็จะต้องสอบ PAT 3 หรือ PAT 4 ด้วย แล้วแต่สาขาวิชา

 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 5 เป็นวิชาสำคัญ ของน้อง ๆ ที่จะเข้าคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู และสถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์สำคัญ

1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากครุสภา

[รีวิว] การศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร เรียนอะไร

[รีวิว] สาขาสู่อาชีพครูแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา และการแนะแนว จุฬาลงกรณ์

I AM : Teacher ครู

รวมค่ายครูที่เด็กม.ปลาย ไม่ควรพลาด

Related Content