Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
21 มี.ค. 62
9K views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ภาคปกติ และภาคพิเศษ

TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
9K views | 21 มี.ค. 62
3,197 คน
17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- เทียบเท่า *เฉพาะคณะที่กำหนด
- GPAX 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

Related Content