Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
20 มี.ค. 62
4K views
Shares
0

TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- ปวช. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET
- ผลคะแนน GAT/PAT 
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

Related Content