Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบเก่า PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
25 ม.ค. 61
56,648 views
Favorite
Shares
0

รวมมาให้แล้วเนื้อหาข้อสอบเก่าวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ข้อสอบสำหรับคนที่ต้องการยื่นคะแนนเข้าคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะยอดฮิตที่หลายคนเลือกเข้า ฉะนัั้นแน่นอนว่าคู่แข่งต้องเยอะ การศึกษาแนวข้อสอบเก่าเป็นอะไรที่น้อง ๆ จะได้เปรียบมากขึ้น แต่เนื้อหาที่มักออกสอบจะมีอะไรบ้าง ดูรายละเอียดทั้งหมดตามนี้เลย

 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน

เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

 

แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561

http://www.trueplookpanya.com/examination2/start-exam/13458

 

แนวข้อสอบ ปี 2554

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13153
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13154
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13155
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13156
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13157
ข้อสอบ ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13158
ข้อสอบ ชุดที่ 7
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13159
ข้อสอบ ชุดที่ 8
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13160
ข้อสอบ ชุดที่ 9
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13161
ข้อสอบ ชุดที่ 10
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13162

 

แนวข้อสอบ ปี 2553

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13121
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13123
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13128
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13129
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13130
ข้อสอบ ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13131
ข้อสอบ ชุดที่ 7
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13132
ข้อสอบ ชุดที่ 8
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13133

 

แนวข้อสอบ ปี 2552

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13368
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12632
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13369
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12633
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13370
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12634
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13371
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12636
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13372
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12637
ข้อสอบ ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13373

 

แนวข้อสอบ ปี 2551

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13356
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13357
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13358
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13359
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13360

 

แนวข้อสอบ ไม่ระบุปี

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13185
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13186
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13198
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13200
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13201
ข้อสอบ ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13202
ข้อสอบ ชุดที่ 7
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13203

Related Content