ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1596 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB613572 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 26 ป.6 67.7K
MAPB613571 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 16 ป.6 63.7K
LAPB613570 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ป.6 32.3K
THPB613569 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 ปีการศึกษา 2562 32 ป.6 46.7K
SCPB613559 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 32 ป.6 25.2K
SCPB613558 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 32 ป.6 9K
SCPB613557 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 32 ป.6 17.9K
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 222.1K
SCPB613543 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 30 ป.6 117.8K
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 106.4K
THPB613534 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 32 ป.6 152.6K
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 59.9K
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 18.1K
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 54.5K
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 27.8K
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 94.2K
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 74.5K
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 23.8K
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 31K
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 8.2K
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 27.2K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 54K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 15.9K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 14.8K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 27K