ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 78K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 86.8K
MAPA113067 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2 6 ป.1 80.4K
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 62.5K
LAPA013044 ภาษาจีน 5 ประถมต้น 20.2K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 41.7K
LAPA112764 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 45.9K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 28.2K
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 28K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 49.8K
MAPA112601 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 10 25 ป.1 32.3K
THPA012586 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 14.6K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 97.9K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 139.6K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 100.8K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 45.3K
LAPA112490 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 37.5K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 61.5K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 46.2K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 36K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง สระ 5 ป.1 153.7K
LAPA112314 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 50.7K
LAPA112239 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 41.2K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 44.7K