ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 904 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 164.9K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 152K
MAPA113067 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2 6 ป.1 161K
LAPA213054 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ 5 ป.2 102.8K
LAPA013044 ภาษาจีน ป.1-ป.3 ชุดที่1 5 ประถมต้น 36.4K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 65.3K
PA112766 ภาษาอังกฤษ ป.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 75.8K
LAPA112764 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 82.6K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 47.1K
TEPA212625 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.2 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 39.6K
LAPA312610 ภาษาอังกฤษ ป.3 คำศัพท์ 5 ป.3 79.5K
MAPA112601 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 10 25 ป.1 65.9K
THPA012586 ภาษาไทย ป.1-ป.3 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 22.6K
MAPA312573 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.3 175.8K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 180.6K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 124.7K
LAPA212492 ภาษาอังกฤษ ป.2 Vocabulary 20 ป.2 64.2K
LAPA112490 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 49.7K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 82.6K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 55K
LAPA212405 ภาษาอังกฤษ ป.2 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 45.6K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 สระ 5 ป.1 192.6K
LAPA112314 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 58.5K
LAPA112239 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 47.4K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 51.4K