แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
50 ข้อ
เวลา
90 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ