ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1223 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613550 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2 58 ม.6 10K
MAMB613548 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2 40 ม.6 12K
LAMB613546 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 2 80 ม.6 12.8K
LAMB613541 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2561 79 ม.6 4.3K
MAMB613540 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2561 32 ม.6 5.5K
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 7.8K
SOMB613538 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 80 ม.6 11.5K
THMB613533 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 70 ม.6 14.6K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 25.1K
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 34.8K
MB613526 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 40 ม.6 21.2K
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 13.7K
MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ 60 ม.6 10.6K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 22.1K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 19.1K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 13.7K
MB613480 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 80
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 5.1K
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 15.4K
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 5.6K
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 3.1K
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86
MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ม.6 2.8K