ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1216 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 280
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 4.9K
MB613526 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 40 ม.6 5.1K
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 11.9K
MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ 60 ม.6 8.6K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 17.3K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 14.1K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 11K
MB613480 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 80
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 2K
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 6.6K
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 2.6K
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 1.5K
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86
MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ม.6 1.7K
MB613462 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553 60 ม.6 780
MB613461 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561 60 ม.6 142
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 1.3K
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 674
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 80.9K
MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ม.6 1.4K
MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ม.6 69
MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ม.6 16.8K