Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ "True 5G TCAS" (ทรู 5G ทีแคส)
โดย "ทรู 5G" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความรู้ในรูปแบบ "คอร์สเรียนออนไลน์" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ ใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมทรูใหม่ผ่านกิจกรรม
แอปพลิเคชัน ทรูปลูกปัญญา เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยวางแผนชีวิตให้บุตรหลาน อย่างถูกทาง ทันเทรนด์ และตอบโจทย์ทุกช่วงวัย
แอปพลิเคชัน ทรูปลูกปัญญา App. ดี ๆ ที่ควรมีติดไว้ในทุกครอบครัว พร้อมแล้วสำหรับการสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองในการเป็นผู้ช่วยสานฝันทางการศึกษา และวางแผนอนาคตของบุตรหลาน App. เดียวครบ จบทุกเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะฟังก์ชันที่ได้รับการอ
ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ ด้วย “คลังข้อสอบ” โดยทรูปลูกปัญญา
ระบบคลังข้อสอบขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อสอบ ครบทุกชั้น ทุกวิชา ในรูปแบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Trueplookpanya แอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมข้อสอบเยอะที่สุด และขนาดใหญ่ที่สุด เปิดให้บริการแก่คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรี!
NEW UPDATE! แอบพลิเคชัน "TruePlookpanya" มาพร้อมฟังก์ชันเฉพาะบุคคล ปรับแต่งได้ตามสไตล์ของตัวเอง
Appทรูปลูก สำหรับการศึกษาเพื่อคนไทย Appที่จัดทำขึ้นเพื่อบ่วยให้การเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน และการศึกษานอกห้องเรียน ทั้งทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับ นักเรียน ไม่ว่าจะ มต้น ม ปลาย ประถม หรือ มหาวิทยาลัย พร้อม functionพิเศษ เพื่อสนับสนุ
กระบวนการพัฒนา Soft Skills (ทักษะวิศวกรสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กระบวนการพัฒนา Soft Skills (ทักษะวิศวกรสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ https://youtu.be/ew9lKiHrxOg
เฝ้าระวังนักเรียน อาจเข้าข่ายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ
เฝ้าระวังนักเรียน อาจเข้าข่ายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ นรรัชต์ ฝันเชียร อาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะเห็นนักเรียนทำพฤติกรรมซ้ำๆ โดยไม่จำเป็นในบางโอกาส แต่มันจะเป็นปัญหาแน่นอนเมื่อการทำอะไรซ้ำๆนั้น มากระทบกระเทือกการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมอย่างเช่น เข้าออก
เหตุผลที่ไม่ควรเร่งให้เด็กเขียน
สำหรับเด็กอนุบาลที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในระดับชั้นประถมศึกษา ความคาดหวังอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนอยากได้จากนักเรียน นั่นคือเรื่องของการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ยิ่งถ้าเด็กสามารถเขียนได้ไวเท่าไหร่ การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาก็ส
อันตรายที่ควรรู้ของอาหารเช้าที่นักเรียนชอบรับประทาน
อย่างที่ทราบกันดีว่ามื้อเช้านั้น เป็นมื้อที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นอาหารมื้อแรกที่เราจะได้รับประทาน หลังจากที่พักผ่อนมาตลอดทั้งคืน ซึ่งตอนกลางคืนนั้นเราจะใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการควบคุมระบบต่างๆของร่างกายระหว่างการนอนหลับ และไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเอาไปเพ
ครูสายการสอน..อยากเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องทำอย่างไร
คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณครูคนหนึ่งที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนในห้องเรียนจะก้าวเข้าสู่การเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้อำนวยการ เพราะไม่ใช่แค่จะมีใจรักในการที่จะปลูกฝังความรู้ ความดี ความงามแล้ว เราต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารอีกด้วย
กลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน (Strategies to Improve School and Community Relationships)
นอกจากการบริหารงานสถานศึกษาในด้านวิชาการและการบริหารจัดการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันกับชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพ (Managing Change Towards Quality Culture)
แนวทางการพัฒนาเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีศักยภาพในการนำความรู้และทักษะมาพัฒนาประเทศ ทำให้เกิด การปรับเปลี่ยนระบบพื้นฐานการทำงานปัจจัยที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จก็คือ วัฒนธรรมการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู
การบริหารความเสี่ยงสําหรับสถานศึกษา (Risk Management for Schools)
ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกสามารถ ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางบวกและทางลบ โดยที่ผลกระทบทางบวกถือว่าเป็นโอกาสที่องค์กรสามารถแสวงหาผลประโยชน์และความได้เปรียบ ขณะที่ผลกระทบทางลบสามารถทําให้เกิดความสูญเสียซึ่งเป็นปัญหาและคว
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมา
กฎหมายทางการศึกษา : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)
การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง 4 ศาสตร์
สสวท. เปิดให้ดาวน์โหลดกิจกรรมสะเต็มศึกษาฟรี!
ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.เปิดให้ดาวน์โหลดกิจกรรมสะเต็มศึกษาฟรี พร้อมคลิปตัวอย่างการสอน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org โดยไปที่เมนูสื่อและกิจกรรม คลิกที่นี่
LCI for STEM Course Catalog ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม STEM
โครงการ LCI ( Leadership, Change Management, Innovation) ได้จัดทำ catalog รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเข้าถึงข้อมู
กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ม.4-6
แจกฟรี!! กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning
การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ หรือเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุ
7 เทคนิคจัดกิจกรรมให้โดนใจในชั่วโมงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง เพราะกิจกรรมเป็นแบบที่นักเรียนได้ปฎิบัติตามความถนัด ความสนใจ คว
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รว
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 10 HEAD ACTIVITIES
กิจกรรมพัฒนาพุทธิพิสมัยหรือสมอง (Head) ที่ทำเพิ่มเติมนี้ ดำเนินกิจกรรมด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ (1) ชวนคิด (2) ขบคิด (3) สะท้อนคิด (4) คิดต่อยอด และ (5) ประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ตามโครงสร้างข้อสอบ ปี 2563ภายในข้อสอบจะมีโจทย์ คำตอบ และอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์คลิกเพื่อเริ่มข้อสอบ 2. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาคณิตศาสตร์คลิกเพื่อเริ่มข้อสอบ 3
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภายในข้อสอบจะมีโจทย์ คำตอบ และอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ 2. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ 3. แนวข้อสอบครู
ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวก
นีโมนิค เทคนิคช่วยจำ
การเรียนกับเรื่องของความจำนั้น นับเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก เพราะการที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความจำ เพื่อเก็บข้อมูลความรู้เหล่านั้นได้อย่างถาวร ก่อนที่จะสามารถนึกถ
มารู้จัก “คามิชิไบ” ศิลปะการเล่าเรื่องแบบญี่ปุ่น
ศิลปะการเล่าเรื่องหรือเล่านิทานนั้น นับเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วไปในแต่ละประเทศ ซึ่งคล้ายคลึงและแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ซึ่งในครั้งนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอศิลปะการเล่าเรื่องรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกเรียกว่า คามิชิไบ คามิชิไบ (Kamishib
เทคนิคสำหรับการช่วยเหลือนักเรียนในการทำความเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์
ในบรรดาวิชาต่างๆที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในแต่ละวันนั้น วิชาหนึ่งที่ติดอันดับวิชาที่ยากที่สุดในสายตาของนักเรียนแทบจะทุกระดับคงหนีไม่พ้นวิชาคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรคำนวณมากมายแปลกตา ซึ่งยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ การคำนวณก็ยิ่งยากและชวนให้สับสนมากขึ้น
การสอนของครูผู้สอน Monotonous เกินไปหรือเปล่า ?
Monotonous เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงอะไรที่มันน่าเบื่อ จากการที่ทำอะไรซ้ำ ๆ ซาก ๆ ซึ่งเมื่อเอามารวมกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้ว ก็จะมีความหมายว่า การเรียนการสอนที่มีความจำเจน่าเบื่อหน่าย ซึ่งทำให้การเรียนการสอนนั้นขาดความน่าสนใจ การสอนที่จำเจน่าเบื่อห
กระบวนการพัฒนา Soft Skills (ทักษะวิศวกรสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กระบวนการพัฒนา Soft Skills (ทักษะวิศวกรสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ https://youtu.be/ew9lKiHrxOg
โรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนมีชัยพัฒนา -แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีชัยพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนา
โรงเรียนสัตยาไส คุณธรรมนำความรู้
โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม และความพอเพียง ก่อตั้งโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบูรณาการคุณธรรมไปในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา พร้อมปลูกฝังความพอเพียง
HOW TO นักเรียนจะทำอย่างไร ให้ใจบันดาลแรง เพื่อการค้นพบตัวเอง
HOW TO นักเรียนจะทำอย่างไร ให้ใจบันดาลแรง เพื่อการค้นพบตัวเอง
คลิปติว ทบทวนความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
คลิปติว ทบทวนความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
ระบบ Plook Explorer สำหรับช่วยให้นักเรียนค้นหาตัวเอง
ระบบ Plook Explorer สำหรับช่วยให้นักเรียนค้นหาตัวเอง เป็นภายในระบบจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบประเมินแต่ละด้านของนักเรียนพร้อมทั้งประมวลผลออกมาตามความถนัดของนักเรียน ภายในระบบได้ทำการรวบรวมอาชีพต่าง ๆ อีกมากมายให้นักเรียนเข้าไปเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ
Plook Explorer Teacher (สำหรับคุณครู)
แผนการสอนแนะแนว แต่ละชั้นปี ภายในชุดแผนการสอนนั้นจะประกอบไปด้วยแผนการสอนแนะแนว ทั้ง 2 ภาคเรียน แผนการสอนการเงิน ใบงานประกอบแผนการสอนแต่ละคาบเรียน พร้อมด้วยบทความประกอบแผนการสอนแต่ละคาบ โดยคุณครูสามารถนำแผนการสอนไปสอนนักเรียน พร้อมให้ใบงานนักเรียนผ่านห้องเ
รวมประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูแลับุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ภาพ : person
รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กทม. จำนวน 170 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่ม 170 อัตรา
กรมสรรพากร รับสมัคร พนักงานราชการ
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
แผนการสอนแนะแนว ม.6
แผนการสอนแนะแนว โดย Plook Explorerผ่านระบบค้นหาตัวเองอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถค้นหาเป้าหมายของชีวิต มีระบบประมวลผลที่สร้างการรู้จักตนเอง โดยวิเคราะห์จากข้อมูล และความสนใจส่วนบุคคลที่ใช้วางแผนการศึกษาต่อให้อนาคตได้ ทั้งการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว การรู
แผนการสอนแนะแนว ม.2
แผนการสอนแนะแนว โดย Plook Explorerผ่านระบบค้นหาตัวเองอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถค้นหาเป้าหมายของชีวิต มีระบบประมวลผลที่สร้างการรู้จักตนเอง โดยวิเคราะห์จากข้อมูล และความสนใจส่วนบุคคลที่ใช้วางแผนการศึกษาต่อให้อนาคตได้ ทั้งการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว การรู
Digital Textbook ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย
ภาษาอังกฤษ ม. 4 ไวยากรณ์ (Grammar) - Nouns - one / ones - give / lend / borrow - Infinitive with to - Comparison of Adjectives - enough / too - Present Perfect Continuous Tense - Tag Questions บทสนทนา (Conversation) - Greeting! - Thanks Sorry! คำศัพ
รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
แจกฟรี !!รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย -สรุปสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ - เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน - สรุปสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ - เรื่อง เวกเตอร์ - สรุปสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ - เรื่อง ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ - สรุปสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ - เรื่อ