ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 953 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA313547 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 30 ม.3 0
SCMA313545 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561 39 ม.3 4.3K
LAMA313537 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 2 50 ม.3 4K
MAMA313536 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561 20 ม.3 0
LAMA313535 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561 50 ม.3 2.9K
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 6K
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 21.1K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 19.4K
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 0
MA313510 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 21.7K
MA313509 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม. 3 50 ม.3 10.2K
MA313508 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 12.2K
MA313507 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.3 50 ม.3 184
MA313506 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 23.8K
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 10
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 56
MA313493 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3 45 ม.3 1.5K
MA313491 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 45 ม.3 5K
MA313490 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 45 ม.3 134
MA313477 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 50 ม.3 1.7K
MA313474 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 48 ม.3 17.8K
MA313471 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 10.5K
KA013468 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 2K
MA313465 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3 50 ม.3 2.6K
SOMA313378 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 18.2K