ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1166 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA114434 ข้อสอบ สังคมศึกษา ม. 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อาจารย์อภิรดี ณ สงขลา 25 ม.1 7.7K
MAMA214432 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงโดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 23.2K
MAMA214431 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 สมบัติของเลขยกกำลัง การแปลงทางเรขาคณิต และเอกนามและพหุนาม โดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 9.5K
SCMA214430 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่องงานและพลังงาน และการแยกสาร โดยครูจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 30 ม.2 43.7K
ARMA314429 ข้อสอบ ศิลปะการละครสากล ชั้น ม.3 โดย อาจารย์กชกร เทศถมยา 90 ม.3 7.9K
SCMA214409 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 2 การเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกและพลังงานทดแทน โดย อาจารย์จักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 50 ม.2 39.9K
SCMA314407 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ม.3 147K
SOMA314406 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาสังคมศึกษา 50 ม.3 54.1K
LAMA314405 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 50 ม.3 154.6K
MAMA314401 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ 50 ม.3 151.4K
THMA314398 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 50 ม.3 71K
THMA314397 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 25 ม.3 36.3K
HEMA314341 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตปลอดภัย 12 ม.3 62.1K
HEMA314333 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ใส่ใจสุขภาพ 15 ม.3 37.7K
HEMA314332 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเล่นกีฬาไทย 40 ม.3 44.5K
HEMA314330 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 8 ม.3 32.8K
HEMA314329 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตและครอบครัว 13 ม.3 26.9K
TEMA314321 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 เส้นทางสู่อาชีพ 19 ม.3 25.1K
ARMA314320 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 นาฎศิลป์และการละครกับชีวิตประจำวัน 10 ม.3 14.3K
ARMA314319 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ทักษะการแสดงนาฎศิลป์ไทย 12 ม.3 4K
HEMA314318 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย 12 ม.3 45.6K
HEMA214317 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ชีวิตปลอดภัย 12 ม.2 38.4K
HEMA214316 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ใส่ใจสุขภาพ 14 ม.2 23.1K
TEMA314315 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยี 40 ม.3 14.1K
HEMA214314 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ทักษะการเคลื่อนไหว 50 ม.2 21K