ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1166 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA114434 ข้อสอบ สังคมศึกษา ม. 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อาจารย์อภิรดี ณ สงขลา 25 ม.1 689
MAMA214432 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงโดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 13.3K
MAMA214431 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 สมบัติของเลขยกกำลัง การแปลงทางเรขาคณิต และเอกนามและพหุนาม โดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 5.1K
SCMA214430 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่องงานและพลังงาน และการแยกสาร โดยครูจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 30 ม.2 39.5K
ARMA314429 ข้อสอบ ศิลปะการละครสากล ชั้น ม.3 โดย อาจารย์กชกร เทศถมยา 90 ม.3 7K
SCMA214409 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 2 การเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกและพลังงานทดแทน โดย อาจารย์จักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 50 ม.2 38.5K
SCMA314407 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ม.3 138.9K
SOMA314406 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาสังคมศึกษา 50 ม.3 51.2K
LAMA314405 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 50 ม.3 143.7K
MAMA314401 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ 50 ม.3 141.5K
THMA314398 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 50 ม.3 67.2K
THMA314397 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 25 ม.3 34.4K
HEMA314341 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตปลอดภัย 12 ม.3 60.3K
HEMA314333 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ใส่ใจสุขภาพ 15 ม.3 36.6K
HEMA314332 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเล่นกีฬาไทย 40 ม.3 43.3K
HEMA314330 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 8 ม.3 32K
HEMA314329 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตและครอบครัว 13 ม.3 25.7K
TEMA314321 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 เส้นทางสู่อาชีพ 19 ม.3 23.6K
ARMA314320 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 นาฎศิลป์และการละครกับชีวิตประจำวัน 10 ม.3 13.3K
ARMA314319 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ทักษะการแสดงนาฎศิลป์ไทย 12 ม.3 3.8K
HEMA314318 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย 12 ม.3 39.1K
HEMA214317 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ชีวิตปลอดภัย 12 ม.2 37.1K
HEMA214316 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ใส่ใจสุขภาพ 14 ม.2 22.3K
TEMA314315 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยี 40 ม.3 13.5K
HEMA214314 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ทักษะการเคลื่อนไหว 50 ม.2 20.3K