Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบสอบตรง ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
15 ก.ย. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 64 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบสอบตรง ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

- คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะเทคนิคการแพทย์ 
- คณะการแพทย์แผนจีน 
- คณะกายภาพบำบัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ต.ค. - 03 พ.ย. 63

สอบ
: 14 พ.ย. 63

Related Content