Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 62
817 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / กศน.
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 พ.ค. - 25 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 30 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 ก.ค. 62

Related Content