Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 5 เพิ่มเติม
17 มิ.ย. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 5 เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
- สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (เฉพาะสาขาที่กำหนด)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 - 26 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 03 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 ก.ค. 62

Related Content