Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Early Round Direct Admission
28 ก.ย. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 64 ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Early Round Direct Admission

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- มีคะแนนในส่วนของ Academic record และภาษาตามที่กำหนดในประกาศ
- เขียนเรียงความ ประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่สมัคร
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> http://eneng.kmitl.ac.th/inter-admission-direct/#/login
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 ก.ย. - 13 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 พ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 28 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 04 ธ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS (เฉพาะนักเรียนสัญชาติไทย)
: 22 - 23 ก.พ. 64
Related Content