Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
05 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รามคำแหง เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รับตรง 62 ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
2K views | 05 มิ.ย. 62
300 คน
03 พ.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
03

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปวท.
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน o-NET
- สอบสัมภาษณ์ รู้ผลทันที
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครตามที่กำหนดในระเบียบการ
- หรือสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดดูที่กำหนดการ
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 พ.ค. - 26 มิ.ย. 62

Related Content