Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 5
27 พ.ค. 62
9K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 5 วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, วิทยาเขตศรีราชา

TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 5
9K views | 27 พ.ค. 62
ไม่ระบุ
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่สมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 62

วันสอบสัมภาษณ์ ประกาศภายหลัง

กำหนดการรับสมัคร วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตสุพรรณบุรี  >>Click 

**ระเบียบการรับสมัคร วิทยาเขตศรีราชา >>Click

คณะและสาขาวิชาที่ปรับเพิ่มจำนวนรับ >>Click
Related Content