Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2
04 มิ.ย. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2  มีทุนเรียนให้ฟรี 100 ทุน ระยะการศึกษา 1 ปี 

รับตรง 63 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2
1K views | 04 มิ.ย. 63
100 คน
04 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63
ปิดรับสมัคร
04

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
100 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ไม่มีค่าสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 ส.ค. 63

Related Content