Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ลาดกระบัง รอบที่ 5 คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
14 พ.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ลาดกระบัง เปิดรับรอบที่ 5 คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

TCAS 62 ลาดกระบัง รอบที่ 5 คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1K views | 14 พ.ค. 62
30 คน
26 เม.ย. 62 - 03 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
26

คณะการบริหารและจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย 
- แผนการเรียนแบบภาษาอังกฤษ, MEP, IEP, วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา
- ศึกษาจากโรงเรียนสามัญ หรือ โรงเรียนนานาชาติ หรือ ต่างประเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 เม.ย. - 03 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 08 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 13 มิ.ย. 62

Related Content