Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
14 พ.ค. 62
6K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6K views | 14 พ.ค. 62
60 คน
13 พ.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
13

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 400 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 พ.ค. - 12 ก.ค. 62

มีประกาศรายชื่อวันสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 รอบ ดูรายละเอียดในระเบียบการ
Related Content