Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์
23 ธ.ค. 62
7K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รับตรง 63 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์
7K views | 23 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
04 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
04

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือ 
- สมัครทางไปรษณีย์  ส่งไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
- ค่าสมัคร 300 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 07 เม.ย. 63

สอบ
: 21 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 28 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 พ.ค. 63

Related Content