Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม)
08 พ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม) 
คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม)
2K views | 08 พ.ค. 62
50 คน
08 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
08

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า 
- GPAX 6 เทอม ไม่กำหนดแผนการเรียน
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 พ.ค. - 05 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 มิ.ย. 62

Related Content