Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
07 พ.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง 62 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1K views | 07 พ.ค. 62
30 คน
01 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า   
- ศึกษาจากโรงเรียนสามัญทั่วไป หรือ นานาชาติในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
- ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 23 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 30 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 พ.ค. 62

Related Content