Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.พายัพ คณะนิติศาสตร์ ประเภทเทียบโอน (ภาคพิเศษ)
10 เม.ย. 62
560 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.พายัพ เปิดรับคณะนิติศาสตร์ ประเภทเทียบโอน (ภาคพิเศษ)

รับตรง 62 ม.พายัพ คณะนิติศาสตร์ ประเภทเทียบโอน (ภาคพิเศษ)
560 views | 10 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
10 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
10

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เวลา 08.30 - 16.00 น.
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 30 เม.ย. 62

**วันสอบสัมภาษณ์ ทางคณะนิติศาสตร์ จะติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์**
Related Content