Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป
04 เม.ย. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับโควตารับตรงทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- ใช้ GPAX 6 เทอม และมีแผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามที่กำหนด
- ผลคะแนน O-NET (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
- ผลทดสอบความรู้ทางวิชาการ *เฉพาะคณะที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 25 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 01 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 พ.ค. 62

Related Content