Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รังสิต แบบยื่น GPA
29 ส.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รังสิต เปิดรับแบบยื่น GPA

รับตรง 63 ม.รังสิต แบบยื่น GPA
3K views | 29 ส.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ก.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
เหลืออีก 257 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช./ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPA หรือ ผลคะแนนตามที่กำหนด เช่น O-NET, GAT/PAT
- สอบสัมภาษณ์  หรือ แฟ้มสะสมผลงาน เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ แล้วนำเอกสารมายื่นด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- ค่าสมัคร 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ก.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

Related Content