Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สยาม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ครั้งที่ 2)
02 เม.ย. 62
5K views
Shares
0

 รับตรง 62 ม.สยาม เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ครั้งที่ 2)

รับตรง 62 ม.สยาม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ครั้งที่ 2)
5K views | 02 เม.ย. 62
38 คน
17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
38 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
- เคยปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือเคยช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ อย่างน้อย 5 วัน
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม)
- ผลคะแนนเฉพาะ กสพท
- สอบสัมภาษณ์ ​และตรวจร่างกายและทดสอบภาวะด้านจิตเวช
- แฟ้มสะสมผลงาน
 
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
มหาวิทยาลัยสยาม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30 - 15.30 น.
- ชำระค่าสมัคร ตามที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 25 - 26 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 มิ.ย. 62

Related Content